Elektra

Just nu lever 70 000 tjejer och killar i Sverige med våld och förtryck i hederns namn. Det betyder att de inte har den frihet som ska vara självklar i en demokrati.

Elektra är en mänsklig rättighetsverksamhet på Fryshuset som arbetar mot våld och förtryck i hederns namn. Med det menar vi våld, förtryck, hot, isolering, och förskjutning som ett sätt att kontrollera en familjemedlems personliga rättigheter för att upprätthålla familjens heder.

Elektra kan ge dig som är utsatt stöd och arbetar även förebyggande med attitydspåverkning för unga som har rötter i hederskultur. Det handlar bland annat om utbildning i mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet i Sharaf hjältar- och hjältinnor.

Elektra arbetar även med opinionsbildning, utbildning och kunskapsspridning med fokus vuxna som kommer i kontakt med problematiken, till exempel skolor och socialtjänst.