Elektra

Just nu lever 70 000 tjejer och killar i Sverige med våld och förtryck i hederns namn. Det betyder att de inte har den frihet som ska vara självklar i en demokrati.

Elektra är en mänsklig rättighetsverksamhet på Fryshuset som arbetar mot våld och förtryck i hederns namn. Med det menar vi våld, förtryck, hot, isolering, och förskjutning som ett sätt att kontrollera en familjemedlems personliga rättigheter för att upprätthålla familjens heder.

Elektra kan ge dig som är utsatt stöd och arbetar även förebyggande med attitydpåverkande processer för unga som lever i en hederskontext eller löper risk att utsättas för begränsningar i hederns namn. Det handlar bland annat om utbildning i mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet i Sharaf hjältar- och hjältinnor.

Elektra arbetar även med opinionsbildning samt utbildning och kunskapsspridning för yrkesverksamma som möter målgruppen i sitt arbete.