Vad vi gör

 

  • Elektra arbetar med förebyggande arbete mot våld och förtryck i hederns namn. 
  • Elektra erbjuder utbildning för yrkesverksamma som möter målgruppen i sitt arbete. 
  • Elektra arbetar med attitydpåverkande processer i utbildningskonceptet hjältar och hjältinnor.
  • Elektra arbetar med opinionsbildning genom att delta i samhällsdebatten kring sakfrågan.