Om Elektra

 

Elektra är en verksamhet på Fryshuset som arbetar mot våld och förtryck i hederns namn.
Vår vision är att ingen ska leva under våld och förtryck i hederns namn.

Elektra jobbar för jämställdhet och för den ovillkorliga respekten för de mänskliga rättigheterna. Det betyder att vi jobbar för ett samhälle där det aldrig ska accepteras att någon använder kulturell, religiös, social, politisk eller någon annan tillhörighet för att rättfärdiga förtryck, våld eller andra kränkningar.

Elektra erbjuder stöd till utsatta ungdomar och arbetar förebyggande med utbildning och attitydpåverkande samt opinionsbildande arbete.
Vi utbildar och föreläser för yrkesverksamma, skolor, myndigheter och övriga aktörer som kommer i kontakt med målgruppen.

Elektra är en nationell verksamhet med kontor i Stockholm, Göteborg och Kalmar.

 

Elektras ståndpunkt är …

 

  • att alla människor är fria att själva bestämma över sitt liv, sin sexualitet och sin framtid, oavsett bakgrund, kön, tradition, kulturell eller religiös tillhörighet.
  • att våld och förtryck i hederns namn är ett brott mot de mänskliga rättigheterna.
  • att ingen form av våld eller kränkning kan rättfärdigas som en del av en kultur, tradition eller en religion.
  • att alla som utsätts för våld och förtryck i hederns namn har rätt till sina mänskliga rättigheter och har rätt till stöd av samhället.
  • att staten har skyldighet att skydda alla invånare mot våld och förtryck i hederns namn.
  • att staten utökar insatser mot våld och förtryck i hederns namn med förebyggande åtgärder.

Det går bra att kontakta Elektra med frågor gällande Våld och Förtyck i hederns namn eller för mer information om vårt arbete.