Kvinnlig könstympning/Sexuell läggning


Dagligen utsätts tusentals flickor i världen för könsstympning som en form av hedersvåld. Könstympning innebär borttagande av hela eller delar av de yttre kvinnliga könsorganet och kan ha livshotande följder.

I olika länder praktiseras olika former av könstympning men i samtliga fall är könstympning en form av tortyr, dvs. avsiktligt vållande av svår smärta och lidande. De flesta flickor som överlever könstympning lever resten av livet med fysiska och mentala ärr.

Könstympning förekommer främst på den Afrikanska kontinenten, från Afrikas horn till västra delarna av Afrika. Även i delar av Sydost- och Sydasien, vissa delar av Sydamerika och i delar av Jemen och Oman anses könsstympning vara tradition.

Könstympning utförs inom ramen för initiationsriter och anses i de flesta fall vara en förutsättning för att flickan ska kunna gifta sig. Det är därmed också en form av diskriminering med mål att placera flickor i föreskrivna roller.

FN’s Världshälsoorganisation WHO har beräknat att tre miljoner flickor omskärs varje år, och att totalt minst 100 miljoner kvinnor i världen är omskurna.

 

Sexuell läggning

Sexualiteten är en del av alla människors identitet. Hedersvåldet och förtrycket mot hbt-personer är likt det våld som drabbar unga heterosexuella flickor. Skillnaden är att hbt-personer kränks på grund av sin sexuella identitet då de kommer från en kultur som anser att homosexualitet är sjukt, kriminellt och kan bestraffas med döden. Hedersvåldet mot hbt-personer kan vara grov misshandel, förföljelse, dödshot, mord eller påtvingat självmord.

För att få kunskap eller stöd i frågor rörande hbt-personer som  är utsatta för hedersrelaterat våld kan du vända dig till den av RFSL skapade hemsidan heder.nu